یادگیری در زمانه هوش مصنوعی

آثار سوء هوش مصنوعی بر یادگیری و آموزش و تربیت کودکان

رشد فناوری هوش مصنوعی (AI) در حوزه آموزش و یادگیری، علیرغم مزایای بسیاری که به همراه داشته است، با چالش‌ها و نگرانی‌های زیادی نیز همراه بوده است. استفاده از AI در آموزش و تربیت کودکان، تأثیرات مختلفی بر آینده یادگیری آن‌ها داشته است که نیاز به مطالعه و بررسی دقیق تر دارد.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مرتبط با هوش مصنوعی در آموزش، کاهش تعامل انسانی و انتقال مسئولیت یادگیری به سیستم‌های هوش مصنوعی است. افراد ممکن است به جای فرآیند تفکر و حل مسائل، به صورت آسان به داده‌های ارائه شده توسط AI تکیه کنند که ممکن است باعث کاهش توانایی تفکر و خلاقیت در کودکان شود.

همچنین، استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی در آموزش ممکن است باعث بروز نابرابری‌های آموزشی شود. افرادی که به این فناوری دسترسی ندارند، ممکن است از فرصت‌های برابر آموزشی محروم شوند و این موضوع می‌تواند موجب ایجاد انحصار در دسترسی به دانش و آموزش گردد.

همچنین، نیازمند است که محدودیت‌های این فناوری در آموزش به ویژه به کودکان، همواره مدنظر قرار گیرد. هوش مصنوعی ممکن است برخی از جنبه‌های یادگیری مانند اخلاق و ارزش‌ها را نادیده بگیرد که این موضوع می‌تواند منجر به کاستی‌هایی در تربیت کودکان شود.