بیت محمدی ۳ | A poem for the prophet

بیت محمدی

«بیت محمدی» حرکتی است که در آن شعرا، بیتی خطاب به حضرت محمد مصطفی (ص) می‌نویسند و آن را با هشتگ #سلام_بر_محمد در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

شما نیز به این حرکت زیبا بپیوندید، بیتی بنویسید و پس از درج هشتگ #سلام_بر_محمد، سه نفر از دوستانتان را به ادامه‌ی کار، دعوت کنید. همچنین برای بازنشر، صفحه‌ی پویش سلام بر محمد در اینستاگرام (@salamplus_fa) را منشن کنید.

Join the #SalamMuhammad campaign.
Do a beautiful thing for the love of the Prophet of Kindness and post its image on social media after posting the hashtag #SalamMuhammad
Also, to republish, mention the campaign page of Salam Bar Mohammad on Instagram (@salamplus_en).

Looking for good ideas to do? Take a look at the ideas section.