خانه سالمندان

به مناسبت میلاد پیامبر به خانه سالمندان سری بزنید و چشم های منتظر آن ها را با لبخندی گرم پاسخ دهید.