سلام بر محمد | Salam Muhammad

شما نیز به پویش سلام بر محمد بپیوندید، کاری زیبا به عشق پیامبر مهربانی انجام دهید و تصویر آن را پس از درج هشتگ #سلام_بر_محمد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید. همچنین برای بازنشر، صفحه‌ی پویش سلام بر محمد در اینستاگرام (@salamplus_fa) را منشن کنید.

دنبال ایده‌های خوب برای انجام دادن می‌گردید؟ نگاهی به بخش ایده‌ها بیندازید.

Join the #SalamMuhammad campaign.
Do a beautiful thing for the love of the Prophet of Kindness and post its image on social media after posting the hashtag #SalamMuhammad
Also, to republish, mention the campaign page of Salam Bar Mohammad on Instagram (@salamplus_en).

Looking for good ideas to do? Take a look at the ideas section.