نان هدیه

به نانوایی محل خود هزینه چند عدد نان دیگر را پرداخت کنید و از نانوا بخواهید به کسانی که نان را هدیه میگیرند، بگوید که این نان به مناسبت میلاد پیامبر است