همدلی

شاید خیلی ها را دیده باشید که کنار خیابان گذران زندگی میکنند، به مناسبت میلاد پیامبر با یک وعده غذای گرم نزدشان بروید و عید را به آنها تبریک بگویید