کارت تبریک عید

همیشه با یک جمله عید را تبریک گفته اید؟ این بار دست به کار شوید و به مناسبت این میلاد باشکوه کار جدیدی انجام دهید. برای پدر و مادرتان ( اعضاء خانواده، همسایه، همکار،)کارت تبریک عید درست کنید