دسته: سلامت و محیط زیست

  • سلامت پایا و محیط زیست پایدار

    محیط زیست سالم، یکی از عوامل اساسی حفظ سلامت جامعه است. با افزایش آلودگی هوا و کاهش منابع طبیعی، تأثیرات منفی بر سلامت انسان‌ها نیز افزایش یافته است. آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها، و کاهش تنوع زیستی از جمله عواملی هستند که بر سلامت ما تأثیرات بسیار بدی دارند.