برچسب: نشاط

  • روان‌شناسی مثبت و رضایت زندگی

    روان‌شناسی مثبت، یک رویکرد سازنده‌ای در علم روان‌شناسی است که به بررسی عواملی که به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت فردی کمک می‌کنند، می‌پردازد. استفاده از تکنیک‌های روان‌شناسی مثبت می‌تواند در رسیدن به رضایت و شادی در زندگی تأثیرگذار باشد.